Prva naučna publikacija
>
>
Prva naučna publikacija

Veoma smo uzbuđeni što možemo da objavimo prve rezultate istraživačkog rada, postignute uz podršku PRECAST projekta Fonda za nauku Republike Srbije, program PROMIS, kao i uz podršku EU projekta NANOFACTS, iz programa Horizon2020. Uspeli smo da napravimo nanočestice silike koje omogućuju favorizovano otpuštanje leka u slabo kiselim uslovima, kakvi vladaju u tkivu tumora. Ovi prvi rezultati su uspešno demonstrirani pri tretmanu ćelija raka i nedavno objavljeni u vrhunskom međunarodnom časopisu Pharmaceutics.

Kompletan rad možete pročitati: https://www.mdpi.com/1999-4923/13/4/460?fbclid=IwAR2gf1v3TEhwHQIrzckJctOrHZs81g9_YDvr-52e58PW4IUHZAGyd33uygQ

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart