Predviđanje efikasnosti lečenja karcinoma primenom nanomaterijala osetljivih na stimulans

Projekat ima za cilj razvoj novih nanomaterijala kao kontrastnih agenasa za ciljanu magnetnu rezonantnu tomografiju (MRI) multiformnog glioblastoma (GBM).

U slučaju uspešnog ciljanja raka, ove nove nanočestice bi omogućile snažno pojačavanje kontrasta, selektivno na mestu tumora. Nakon ispitivanja različitih struktura nanomaterijala, metodologija bi takođe mogla otkriti najefikasniji sastav nanomedikamenta za ciljanje karcinoma GBM i personalizovanu terapiju.

TEM

Dizajniraće se različiti tipovi nanomaterijala na bazi mezoporoznih silikatnih nanočestica (MSN) za GBM snimanje i selektivnu isporuku lekova kao odgovor na slabo kiselo vanćelijsko mikro okruženje tkiva karcinoma GBM.

Na Institutu BioSens radiće se sinteza, kao i razvoj nanomaterijala, dok će deo instrumentalnih karakterizacija biti izvođen u partnerskoj instituciji, Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Inicijalno testiranje sposobnosti nanomaterijala za MRI će se obavljati u laboratoriji za BioNanoTehnologiju Univerziteta u Vaheningenu iz Holandije, koja podržava projekat. In vivo eksperimenti će biti sprovedeni u drugoj instituciji koja podržava projekat, Triniti koledžu u Dablinu u Irskoj.

Zahvalnica: Istraživanje sprovedeno uz podršku Fonda za nauku Republike Srbije, PROMIS, #6060755.

Ova internet stranica je izrađena sredstvima finansijske podrške od strane Fonda za nauku. Za sadržinu ove publikacije isključivo je odgovoran Institut BioSens i ta sadržina ne izražava stavove Fonda za nauku Republike Srbije.

Fond za nauku

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart