NANOFACTS projekat
>
>
NANOFACTS projekat
Nanofacts

PRECAST koordinator, dr Nikola Knežević, dobitnik je EU granta u trajanju od tri godine, iz “Twinning” programa Horizont 2020. Projekat NANOFACTS će značajno doprineti istraživanju u okviru PRECAST projekta unapređenjem istraživačkih mogućnosti i saradnje u oblasti konstrukcije teranostičkih nanomaterijala i biosenzora za dijagnostiku raka između Instituta BioSens i vodećih evropskih istraživačkih institucija. Ovim projektom će se istraživačima sa Instituta BioSens omogućiti da sarađuju sa istraživačima iz Triniti koledža u Dablinu i da unaprede znanje iz konstrukcije teranostičkih nanočestica za otkrivanje biomarkera karcinoma in vivo, u realnom vremenu, kao i za ciljanu terapiju i snimanje karcinoma. Takođe, saradnja sa Tehnološkim univerzitetom u Beču će omogućiti jačanje kapaciteta biosenzorskih tehnologija na Institutu BioSens razvojem istraživanja iz oblasti biosenzora za detekciju raka.

Nanofacts

Nanofacts

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart