Međuprojekta saradnja i PRECAST projekat
>
>
Međuprojekta saradnja i PRECAST projekat

PRECAST koordinator, dr Nikola Knežević, učestvovao je na sastanku menadžment komiteta COST akcije NETPORE. Akcija ima za cilj prevazilaženje jaza između fundamentalnog razvoja i praktične primene tehnologija zasnovanih na poroznim materijalima. Istraživanje u medicinskim primenama poroznih materijala biće sprovedeno kroz saradnju između istraživačkih grupa koje se bave istraživanjima u oblasti dijagnostike i kontrolisane i ciljane isporuke lekova, što će direktno doprineti ostvarivanju ciljeva PRECAST projekta.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart