Novosti

>
>
Page 2
Projekat NETPORE iz COST programa

Odobren je projekat COST programa „𝑁𝑒𝑡𝑤𝑜𝑟𝑘 𝑓𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑎𝑟𝑐ℎ, 𝑖𝑛𝑛𝑜𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑛𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡 𝑑𝑒𝑣𝑒𝑙𝑜𝑝𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑜𝑛 𝑝𝑜𝑟𝑜𝑢𝑠 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑠 𝑎𝑛𝑑 𝑜𝑥𝑖𝑑𝑒𝑠“ (NETPORE) i dr Nikola Knezevic je imenovan za člana odbora. Tema je veoma relevantna za PRECAST projekat i radujemo se uspostavljanju novih saradnji i razvoju poroznih nanomaterijala za razne primene.

Ispitivanje biokompatibilnosti konstruisanih nanomaterijala

U toku je ispitivanje biokompatibilnosti konstruisanih nanomaterijala, kao i njihove aktivnosti na ćelijama kancera Glioblastoma Multiforme in vitro. Zahvaljujemo se dr Vesni Kojić i Institutu za onkologiju Vojvodine na podršci i pomoći u postizanju naših ciljeva u okviru PRECAST projekta.

Fantastičan uspeh PRECAST koordinatora

Prema podacima do januara/februara 2021. godine, naučni rad PRECAST koordinatora, dr Nikole Kneževića, svrstan je u prvih 1% u svetu po citiranosti od svih radova publikovanih u 2015. godini u polju fizike.

PRECAST u Večernjim novostima

U razgovoru za „Novosti“, dr Nikola Knežević, rukovodilac PRECAST projekta, predstavio je ciljeve istraživanja koje finansira Fond za nauku Republike Srbije. Ceo članak pročitajte na veb-sajtu Večernjih novosti.

Prva naučna publikacija

Veoma smo uzbuđeni što možemo da objavimo prve rezultate istraživačkog rada, postignute uz podršku PRECAST projekta Fonda za nauku Republike Srbije, program PROMIS, kao i uz podršku EU projekta NANOFACTS, iz programa Horizon2020. Uspeli smo da napravimo nanočestice silike koje omogućuju favorizovano otpuštanje leka u slabo kiselim uslovima, kakvi vladaju u tkivu tumora. Ovi prvi rezultati su uspešno demonstrirani pri…

NANOFACTS projekat

PRECAST koordinator, dr Nikola Knežević, dobitnik je EU granta u trajanju od tri godine, iz “Twinning” programa Horizont 2020. Projekat NANOFACTS će značajno doprineti istraživanju u okviru PRECAST projekta unapređenjem istraživačkih mogućnosti i saradnje u oblasti konstrukcije teranostičkih nanomaterijala i biosenzora za dijagnostiku raka između Instituta BioSens i vodećih evropskih istraživačkih institucija. Ovim projektom će se istraživačima sa Instituta BioSens…

Prvi projektni sastanak

29. septembra 2020. godine održan je prvi projektni PRECAST sastanak gde su svi članovi tima i strani istraživači koji podržavaju Projekat prezentovali veoma informativne sadržaje, relevantne za istraživanje na PRECAST projektu. Posebno se zahvaljujemo dr Aldriku Veldersu sa Univerziteta u Vaheningenu, kao i istraživačima sa Triniti koledža u Dablinu (dr Oliviero Gobbo, dr Eduardo Ruiz-Hernandez i dr Maria Santos-Martinez) na…

  • 1
  • 2

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart