precast-tim

>
precast-tim
PRECAST na KONFERENCIJI

Minja Mladenović, član tima precast, učestvovala je na 7. 𝘕𝘢𝘯𝘰 𝘛𝘰𝘥𝘢𝘺 konferenciji gde je predstavila istraživanje kojim se bavi. Takođe, tokom konferencije je prisustvovala 𝘕𝘢𝘯𝘰 𝘛𝘰𝘥𝘢𝘺 𝘈𝘶𝘵𝘩𝘰𝘳 radionici.

PRECAST na srpskom portalu

Pročitajte o našem projektu na portalu Espreso: https://www.espreso.co.rs/vesti/drustvo/862075/srpski-naucnici-imaju-genijalan-izum-za-borbu-protiv-raka-drzava-finansira-projekat-ovo-mogu-biti-velike-vesti?fbclid=IwAR0BkCQHRCiiIsG4NuTabrdNlMMNNwRyVRpsnIR2D-deeIm8W9sckLrRxlk

REVIJALNI RAD

Zadovoljstvo nam je da saopštimo da je PRECAST tim objavio revijalni rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednosti, M21a, uz podršku projekta Fonda za nauku Republike Srbije. Kompletan rad možete pročitati: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168365921003722?via%3Dihub#ac0005

Projekat NETPORE iz COST programa

Odobren je projekat COST programa „𝑁𝑒𝑡𝑤𝑜𝑟𝑘 𝑓𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑎𝑟𝑐ℎ, 𝑖𝑛𝑛𝑜𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑛𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡 𝑑𝑒𝑣𝑒𝑙𝑜𝑝𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑜𝑛 𝑝𝑜𝑟𝑜𝑢𝑠 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑠 𝑎𝑛𝑑 𝑜𝑥𝑖𝑑𝑒𝑠“ (NETPORE) i dr Nikola Knezevic je imenovan za člana odbora. Tema je veoma relevantna za PRECAST projekat i radujemo se uspostavljanju novih saradnji i razvoju poroznih nanomaterijala za razne primene.

Ispitivanje biokompatibilnosti konstruisanih nanomaterijala

U toku je ispitivanje biokompatibilnosti konstruisanih nanomaterijala, kao i njihove aktivnosti na ćelijama kancera Glioblastoma Multiforme in vitro. Zahvaljujemo se dr Vesni Kojić i Institutu za onkologiju Vojvodine na podršci i pomoći u postizanju naših ciljeva u okviru PRECAST projekta.

Fantastičan uspeh PRECAST koordinatora

Prema podacima do januara/februara 2021. godine, naučni rad PRECAST koordinatora, dr Nikole Kneževića, svrstan je u prvih 1% u svetu po citiranosti od svih radova publikovanih u 2015. godini u polju fizike.

PRECAST u Večernjim novostima

U razgovoru za „Novosti“, dr Nikola Knežević, rukovodilac PRECAST projekta, predstavio je ciljeve istraživanja koje finansira Fond za nauku Republike Srbije. Ceo članak pročitajte na veb-sajtu Večernjih novosti.

Prva naučna publikacija

Veoma smo uzbuđeni što možemo da objavimo prve rezultate istraživačkog rada, postignute uz podršku PRECAST projekta Fonda za nauku Republike Srbije, program PROMIS, kao i uz podršku EU projekta NANOFACTS, iz programa Horizon2020. Uspeli smo da napravimo nanočestice silike koje omogućuju favorizovano otpuštanje leka u slabo kiselim uslovima, kakvi vladaju u tkivu tumora. Ovi prvi rezultati su uspešno demonstrirani pri…

NANOFACTS projekat

PRECAST koordinator, dr Nikola Knežević, dobitnik je EU granta u trajanju od tri godine, iz “Twinning” programa Horizont 2020. Projekat NANOFACTS će značajno doprineti istraživanju u okviru PRECAST projekta unapređenjem istraživačkih mogućnosti i saradnje u oblasti konstrukcije teranostičkih nanomaterijala i biosenzora za dijagnostiku raka između Instituta BioSens i vodećih evropskih istraživačkih institucija. Ovim projektom će se istraživačima sa Instituta BioSens…

Prvi projektni sastanak

29. septembra 2020. godine održan je prvi projektni PRECAST sastanak gde su svi članovi tima i strani istraživači koji podržavaju Projekat prezentovali veoma informativne sadržaje, relevantne za istraživanje na PRECAST projektu. Posebno se zahvaljujemo dr Aldriku Veldersu sa Univerziteta u Vaheningenu, kao i istraživačima sa Triniti koledža u Dablinu (dr Oliviero Gobbo, dr Eduardo Ruiz-Hernandez i dr Maria Santos-Martinez) na…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart