precast-tim

>
precast-tim
Novi rad od PRECAST tima

PRECAST grupa je objavila novi rad na temu Functionalized Mesoporous Silica Nanoparticles for Drug Delivery to Glioblastoma.

PRECAST na nacionalnoj televiziji Srbije

Dr Nikola Knežević je prezentovao naš projekat #PRECAST u emisiji Naučni portal na kanalu RTS2. Emisiju možete pogledati na sledećem linku: https://www.youtube.com/watch?v=fccwBayWaSg

Međuprojekta saradnja i PRECAST projekat

PRECAST koordinator, dr Nikola Knežević, učestvovao je na sastanku menadžment komiteta COST akcije NETPORE. Akcija ima za cilj prevazilaženje jaza između fundamentalnog razvoja i praktične primene tehnologija zasnovanih na poroznim materijalima. Istraživanje u medicinskim primenama poroznih materijala biće sprovedeno kroz saradnju između istraživačkih grupa koje se bave istraživanjima u oblasti dijagnostike i kontrolisane i ciljane isporuke lekova, što će direktno…

PRECAST tim na SDIR kongresu

Zadovoljstvo je biti deo kongresa Srpsko društvo istraživača raka/Serbian Association for Cancer Research. Pored veoma zanimljivih prezentacija kojima smo prisustvovali, predstavili smo deo istraživanja sa PRECAST projekta.

Novi član tima

Tim PRECAST projekta je dobio novog člana. Aleksandra Pavlović će raditi na sintezi novih nanomaterijala. Želimo joj svu sreću tokom budućih istraživanja.

PRECAST na KONFERENCIJI

Minja Mladenović, član tima precast, učestvovala je na 7. 𝘕𝘢𝘯𝘰 𝘛𝘰𝘥𝘢𝘺 konferenciji gde je predstavila istraživanje kojim se bavi. Takođe, tokom konferencije je prisustvovala 𝘕𝘢𝘯𝘰 𝘛𝘰𝘥𝘢𝘺 𝘈𝘶𝘵𝘩𝘰𝘳 radionici.

PRECAST na srpskom portalu

Pročitajte o našem projektu na portalu Espreso: https://www.espreso.co.rs/vesti/drustvo/862075/srpski-naucnici-imaju-genijalan-izum-za-borbu-protiv-raka-drzava-finansira-projekat-ovo-mogu-biti-velike-vesti?fbclid=IwAR0BkCQHRCiiIsG4NuTabrdNlMMNNwRyVRpsnIR2D-deeIm8W9sckLrRxlk

REVIJALNI RAD

Zadovoljstvo nam je da saopštimo da je PRECAST tim objavio revijalni rad u međunarodnom časopisu izuzetnih vrednosti, M21a, uz podršku projekta Fonda za nauku Republike Srbije. Kompletan rad možete pročitati: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168365921003722?via%3Dihub#ac0005

Projekat NETPORE iz COST programa

Odobren je projekat COST programa „𝑁𝑒𝑡𝑤𝑜𝑟𝑘 𝑓𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑎𝑟𝑐ℎ, 𝑖𝑛𝑛𝑜𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑛𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡 𝑑𝑒𝑣𝑒𝑙𝑜𝑝𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑜𝑛 𝑝𝑜𝑟𝑜𝑢𝑠 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑠 𝑎𝑛𝑑 𝑜𝑥𝑖𝑑𝑒𝑠“ (NETPORE) i dr Nikola Knezevic je imenovan za člana odbora. Tema je veoma relevantna za PRECAST projekat i radujemo se uspostavljanju novih saradnji i razvoju poroznih nanomaterijala za razne primene.

Ispitivanje biokompatibilnosti konstruisanih nanomaterijala

U toku je ispitivanje biokompatibilnosti konstruisanih nanomaterijala, kao i njihove aktivnosti na ćelijama kancera Glioblastoma Multiforme in vitro. Zahvaljujemo se dr Vesni Kojić i Institutu za onkologiju Vojvodine na podršci i pomoći u postizanju naših ciljeva u okviru PRECAST projekta.

  • 1
  • 2

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart